persoonlijke coaching dialoog
25 jaar effectieve coaching
Energieker werken door effectieve coaching
 
Voor persoonlijk contact 010-2270667

Het coach-concept

Een coachtraject bestaat uit:

Toelichting:

Een coachtraject start met een intake/kennismaking tussen onze coach en uw werknemer. Hierna volgt een belangrijk start-gesprek. In verband met het welslagen van het gehele traject wordt bij dit gesprek de (direct) leidinggevende van de werknemer ook uitgenodigd aanwezig te zijn. Tijdens dit drie-gesprek (leidinggevende, werknemer en coach) vindt een nul-meting plaats; het bepalen van de startpositie van de werknemer en het benoemen van het specifieke doel van de coaching wordt gezamenlijk vastgesteld. Tevens legt de coach de gegevens vast waarvan hij/zij aansluitend een verslag maakt. De werknemer en de leidinggevende krijgen dit verslag toegestuurd. Bij een akkoord over de inhoud kan de coaching starten. Nadat er vijf coach-sessies (met een interval van twee weken) hebben plaats gevonden volgt er een evaluatiegesprek. Ook bij dit gesprek is de leidinggevende betrokken. De neerslag van dit gesprek wordt gerapporteerd in een verslag. De kennismaking en alle individuele sessies vinden plaats op de locatie van onze coach. Voor het start-gesprek en het evaluatie-gesprek zijn wij bereid naar uw organisatie toe te komen.

een coaching sessie
Individuele coaching met succes
Coaching Plaza
Steupelstraat 20
3065 JE Rotterdam
T. 010 2270667
Zorgvuldige nul-meting, meten = weten
personal coaching met resultaat
loopbaan coaching persoonlijke begeleiding