beeld van een bedrijfsarts als coach
25 jaar effectieve coaching
Energieker werken door effectieve coaching
 
Voor persoonlijk contact 010-2270667

Referenties Personal Coaching


"Opvallend vind ik de zeer intensieve en persoonlijke aanpak van Personal Coaching. Met name de combinatie van resultaatgerichtheid en flexibiliteit spreekt me aan. Ik heb meerdere medewerkers een wonderbaarlijke verandering zien doormaken dankzij een Plaza-coach. Ten gunste van henzelf en… de hele afdeling! Coaching Plaza, een aanrader.”
Lia Damen
Manager P&O FrieslandCampina
“Persoonlijke Coaching is uitzonderlijk effectief gebleken wanneer overtuigingen een belemmerende factor zijn. De uniforme en integere werkwijze van Coaching Plaza coaches levert goede resultaten op, niet in de laatste plaats voor de werkgever. Verwijzen is een kwestie van vertrouwen, en dat heb ik in deze profesionals.”
Albert Groen
Geregistreerd bedrijfsarts


Privacy Reglement | Klachtenprocedure | Gedragscode coaches, trainers
beeld van twee coaches aan het werk
beeld van jumping coaches
Coaching Plaza
Steupelstraat 20
3065 JE Rotterdam
T. 010 2270667
Bevordert werkplezier en rendement
beeld coaching onder druk
EVC en persoonlijke coaching