beeld van coach sessie met goed resultaat
25 jaar effectieve coaching
Energieker werken door effectieve coaching
 
Voor persoonlijk contact 010-2270667

Softwarepakket Teamcoaching

Een belangrijk hulpmiddel van Teamcoaching is een geavanceerd softwarepakket. Het pakket is zo opgezet dat er in duoverband (twee collega’s) aan kan worden gewerkt. Met als achterliggende gedachte dat collega’s over en weer een coachende rol hebben.

De duo’s werken aan zelf vastgestelde doelen die binnen de context van de afdelingsdoelstelling vallen. Aan de hand van de ingevoerde reacties op de oefeningen stelt de software de opdrachten nauwkeurig bij. Onder leiding van een Plaza-coach worden de vragen en opdrachten doorlopen.

De volgende vraag illustreert het leidende principe van waaruit het programma is opgezet:

“Wat ga ik er aan doen om verbetering te bereiken?”

De basisprincipes zijn:

1. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker prikkelen.
2. Toekomstgericht denken en doen bevorderen.


Het softwarepakket is door Coaching Plaza geschreven en ontwikkeld.
coaching plaza coaches zijn actief
energieke coaches dansen van plezier
Coaching Plaza
Steupelstraat 20
3065 JE Rotterdam
T. 010 2270667
Bevordert werkplezier en rendement
het coachen van tegenstellingen
het opleidingstraject en persoonlijke coaching