Een personal coach wijst de weg
25 jaar effectieve coaching
Energieker werken door effectieve coaching
 
Voor persoonlijk contact 010-2270667

Unieke nul-meting

Het Coaching Plaza nul-metingsgesprek is een uniek, kwaliteitsverhogend onderdeel van Personal Coaching.

Voorafgaand aan elk coachtraject vindt dit belangrijke gesprek plaats.

Gesprekspartners zijn de leidinggevende, de medewerker en de Plaza-coach.

De Plaza-coach leidt dit belangrijke gesprek en legt de startsituatie en de gezamenlijke doelen schriftelijk vast.

De vroegtijdige betrokkenheid van de leidinggevende verhoogt zijn/haar commitment in belangrijke mate.

Plaza-coaches zijn specifiek opgeleid en getraind in het voeren van het nul-metingsgesprek.

Het nul-metingsgesprek is een belangrijk fundament voor de Coaching Plaza dienstverlening en maakt de coaching doelgerichter en beter meetbaar.
Een personal coach aan het werk zonder hulp
Mensen erg blij na Personal Coaching
Coaching Plaza
Steupelstraat 20
3065 JE Rotterdam
T. 010 2270667
Zorgvuldige nul-meting. Meten = weten
Intensieve coach sessie met touwen
de nascholing en persoonlijke coaching