een professionele begeleiding door een coach
25 jaar effectieve coaching
Energieker werken door effectieve coaching
 
Voor persoonlijk contact 010-2270667

Visie en missie

Visie
Coaching Plaza spant zich in voor verbetering van de arbeidssatisfactie, en de daaraan gerelateerde verbetering van de productiviteit, van de werknemer. Waarbij we uitgaan van het principe dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun functioneren. En dat er realistische doelen worden gesteld.

In onze visie staan welbevinden en vitaliteit op het werk én in het privéleven centraal: kwaliteit van leven en kwaliteit van werken. Om hier inhoud aan te geven, werken we op basis van een holistische of integrale aanpak.

Missie
Onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij is het bevorderen van het welbevinden en de vitaliteit van de werkende mens.
een persoonlijke coaching sessie in actie
vitale mensen springen blij na coaching
Coaching Plaza
Steupelstraat 20
3065 JE Rotterdam
T. 010 2270667
Toekomst gericht denken en doen staan voorop
Personal Coaches trekken aan de touwtjes
bijscholing en persoonlijke coaching